Articole

Satanismul în România

  Probabil că ați auzit vorbindu-se, în ultima vreme, despre o așa zisă încercare de "legalizare" a Satanismului în România. În acest sens, trebuie să lămurim câteva aspecte. În primul rând, nu este vorba de o "legalizare", deoarece la ora actuală Satanismul nu este ilegal, așa cum se speculează pe diverse forumuri de discuții. Nicăieri în Europa nu există conceptul de cult interzis. Bineînțeles, unele practici pot fi interzise, dar nu și cultele în sine. În cazul de față este vorba de demersul pentru recunoașterea oficială a Satanismului în România ca asociație religioasă sau cult.


  Pentru ca un cult să fie recunoscut de stat trebuie să aibă ca număr de adepți minim 1% din populația țării(asta însemnând cam 220.000 de mii de oameni), dar înainte de asta trebuie să fii funcționat timp de cel puțin 12 ani ca asociație religioasă.

  Pentru ca o grupare să fie recunoscută ca asociație religioasă, trebuie mai întâi înaintată o cerere scrisă către Ministerul Culturii și Cultelor, cerere care să conțină diverse informații referitoare la descrierea asociației, a credințelor, a ritualurilor etc. Printre altele, trebuie precizată structura ierarhică, dar Satanismul este, prin definiție, descentralizat, lipsit de ierarhie. În plus, nu se poate pune problema existenței unei autorități religioase, așa cum există în cazul religiilor organizate. Satanismul nu caută nici o formă de recunoaștere oficială așa cum nici nu încearcă să devină respectabil. Mai degrabă Satanismul "funcționează" și trebuie "să funcționeze" în cea mai mare măsură într-o manieră "clandestină". "Recunoașterea oficială" înseamna că o persoană sau o organizație își acordă un fel de "statut" și astfel își asumă atât în teorie cât și în fapt, o "autoritate" și o structură organizatorică care să o susțină. Această autoritate și această structură înseamna adepți, supuși, contrazicând astfel esența satanismului. "Respectabilitatea" înseamna o poziție morală în concordanță cu cea a momentului - aceasta fiind o etică restrictivă, precum și o limitare a acțiunii la ceea ce se consideră a fi "acceptabil" de către "societate".

  De asemenea, recunoașterea oficială și respectabilitatea înseamnă că autoritatea auto-proclamată recunoscută devine sau se dorește a fi respectabilă, stabilindu-și propriile limite: există o "proscriere" a altor grupuri și toate din multele capcane ale conformității de turmă; triumful aparenței peste esență. Pe scurt, iluzionarea altora, mai degrabă decât eliberarea lor.

  În plus, există în Legea Cultelor un articol care poate fi ușor de interpretat și anume:

  (2) Libertatea de a-și manifesta credința religioasă nu poate face obiectul altor restrângeri decât al celor care sunt prevăzute de lege și constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru securitatea publică, protecția ordinii, a sănătății sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

  Morala publică este, evident, morala creștină, iar Satanismul și morala creștină se exclud reciproc, Satanismul fiind, prin definiție a-moral. În acest fel se poate bloca orice astfel de cerere. Poate că există și unele avantaje, dar o astfel de organizație, dacă ar exista (precum Church Of Satan sau Temple Of Set în SUA), ar fi în contradicție cu principiile Satanismului tradițional.

  Satanismul nu este și nici nu poate fi vreodată, o religie și nici doar o "filozofie". O religie înseamnă acceptarea autorității, structura rigidă a unei unei "Biserici" sau "Templu", precum și o dogmă unificată (în cele din urmă rezultând în schisme și pretinderea autenticității). Atitudinea religioasă este antiteza a ceea ce este satanismul cu adevărat - căci Satanismul este un mod de a trăi, un mod de a experimenta, în timp ce religia abstractizează, limitează demersurile și moralizează. Pe scurt, un satanist se cufundă în realitate, fără nici un fel de suport (moral, psihic sau uman) în timp ce o persoană religioasă are această realitate prescrisă de dogmă și autoritate și este sprijinită de o "Biserică", de membrii săi și atitudinile lor. Satanismul este o afirmare extatică a existenței.

  Ultima actualizare: 18.10.2015