Articole

Lucrările ÎntunericuluiÎncă din cele mai vechi timpuri, de când oamenii îşi îngropau pentru prima oară morţii, Magia Neagră a reprezentat una din cele mai temute practici din societate. Când există foamete, molimi, condiţii climatice extreme, războaie şi crime care hărţuiesc rasa umană, de ce i-ar mai păsa cuiva de o persoană solitară sau un grup incantând, înţepând figurine de ceară şi conversând cu fiinţe pe care nimeni altcineva nu le poate vedea sau auzi? Până în perioada actuală a fost indiscutabil faptul că Lucrările Întunericului deţin puterea de a infecta masele cu boli, de a provoca furtuni sau inundaţii, de a influenţa deznodământul unui război, sau de a poseda până şi cel mai inocent om pentru a comite crime sau chiar suicid. Este răul nevăzut, lucrul inexplicabil care pândeşte în umbrele istoriei omenirii. Oamenii au crezut în Magia Neagră pentru că alternativa era mortală. Puterile Întunericului erau considerate la fel de reale precum furtunile care brăzdau cerurile, iar timp de milenii aceste Puteri au fost văzute drept sursa nenorocirilor rasei umane.Astăzi, în timpurile noastre de iluminare intelectuală, suntem blestemaţi să ne închipuim că deţinem o înţelegere solidă a realităţii, respingând şi denunţând tot ce nu poate fi uşor categorizat, etichetat şi “pus la dosar”. În timp ce mulţi cred în Dumnezeu, iar unii încă se roagă, sunt şi mai puţini aceia care Îi aud vocea sau Îi văd îngerii. Sunt puţini cei care cred că El are vreo putere aici, în lumea noastră a dovezilor ştiinţifice şi a faptelor verificabile. Sunt doar câţiva din miliardele de fiinţe umane de pe această planetă, care locuiesc în mediul urban, care să se auto-proclame profeţi ai lui Dumnezeu… Unde odată erau atât de mulţi, acum sunt doar câţiva. Aceşti câţiva fanatici sunt numiţi terorişti, sau în cel mai bun caz, potenţiali delicvenţi; aceşti câţiva care Văd, care Aud şi care în consecinţă nu se tem de nimic. Într-o lume fără Divinitate, este uimitor faptul că frica pentru diabolic încă persistă. Există în interiorul minţii omeneşti ceva care Ştie. Este o înţelegere atavică care a fost îngropată sub secole de ştiinţă şi educaţie, care şopteşte “Se lasă rău”.

În aceste Planuri Inferioare ale cauzalităţii, există în mod sigur o dualitate. Lucrurile au substanţă prin virtutea celor opuse lor. Există cu siguranţă zi şi o indisputabila noapte. Există umbră şi lumină. Există oameni puternici şi oameni slabi. Există Magie Albă şi în mod sigur există şi Magie Neagră. Pentru a înţelege ce este Magia Neagră trebuie astfel să-i definim mai întâi opusul. Magia Albă este folosirea fluxurilor şi a forţelor care există în afara razei senzoriale normale pentru a declanşa anumite schimbări în lume în cea mai benefică manieră cu putinţă. De asemenea, Magia Albă este actul ritual şi spiritual de a lucra cu puteri, arhetipuri, entităţi şi simboluri a căror natură este altruistă şi benevolentă.

Există o dragoste, o compasiune şi o lumină în inima care se pogoară asupra Operatorului Magiei Albe. Este o “sfinţenie” care înconjoară cercul ritualic atunci când Lucrările Luminii sunt întreprinse. Magia albă este darnică şi afectuoasă. Magia Albă presupune folosirea tuturor energiilor şi puterilor oculte în a aduce fericire şi creştere pozitivă. Magia Albă este forţa manifestată a tot ce este benign şi drept. Puţini recunosc puterea Magiei Albe şi chiar şi mai puţini şi-o asumă pentru a deveni Magicieni Albi, Magi, care au atât responsabilitatea, cât şi abilitatea de a face aceste lucruri. Atunci, Magia Neagră este folosirea puterilor din interiorul şi din exteriorul Magicianului pentru a aduce anumite schimbări în el însuşi, în lume şi în locuitorii ei în cea mai sinistră manieră cu putinţă. Magia Neagră este de asemenea actul spiritual şi ritualic de a lucra cu puteri, arhetipuri, entităţi şi simboluri a căror natură este malignă, diabolică, malefică, sinistră.

Când cineva cheamă Puterile Întunericului, un rău bine determinat cuprinde întreaga încăpere, o negreală sufocantă cu care nu te poţi tocmi şi care nu poate fi oprită din cursul ei devastator. Atunci când Demonul vine în faţa Magicianului, cu respiraţia Sa înfiorătoare şi privirea Sa de gheaţă care face ca până şi ţărâna să se cutremure, fără îndoaială, acestea sunt Lucrări ale Întunericului.

În momentul în care Vrăjitorul îşi exercită voinţă de a lua viaţa unei alte fiinţe umane printr-un blestem şi emisarii întunericului se reped din iad, şuierând prin Templu, linia dintre Negru şi Alb este trasată foarte clar. Acestea sunt Lucrări ale Întunericului. Oricine care afirmă că nu există Negru şi nici Alb, se află în mod sigur în Uitare şi Ignoranţă şi ar face bine să ia în considerare aceste rânduri şi să descopere pentru sine unde se termină Raiul şi de unde începe Iadul. Aceasta este calea către o putere inimaginabilă, spre o Întunecime şi un rău care gonesc prin Magician ca fulgerul. Aceasta este poarta către inexplicabil, unde cei puternici se ridică ca zei, iar cei slabi se prăvălesc în cenuşă. Aceasta este linia de argint dintre umbre şi lumină.

Acesta e pasul care o calcă.Ultima actualizare: 28.12.2015