Articole

Adevăratul înţeles şi scop al Iniţierii

Dobândirea adevăratei Iniţieri este mai grea decât selecţia şi antrenamentul pentru o unitate a "Forţelor Speciale". Înainte de a explica de ce este aşa, vom descrie ce înseamnă Iniţierea autentică.

Un Iniţiat este un individ care a întreprins o cale Ocultă şi care, în urma acestei căutări, are următoarele abilităţi şi calităţi:

a) o adevărată înţelegere a domeniului ezoteric, ocult şi o profundă cunoaştere a acestuia.
b) deprinderi ezoterice - dintre care cea mai importantă este empatia: atât cu forţele naturale, cât şi cu energiile "Oculte". Un aspect important al acestei empatii [o înţelegere intuitivă a lucrurilor aşa cum sunt ele în esenţă] se leagă de fiinţele vii şi mai ales de specia umană.
c) un caracter unic, format prin experienţă.
d) o filozofie de viaţă proprie, obţinută prin descoperirea de sine şi prin experienţă personală.

Iniţierea rezultă în urma unei transformări, o transmutare a individului. Aceasta începe la Inducere, fie ceremonială sau hermetică [ca parte a unui grup sau pe cont propriu]. Este un proces intern al schimbării şi are loc la toate nivelele, psihic, magic, intelectual, psihologic şi fizic. Este naşterea unui nou individ, ale cărui îndemânări, deprinderi, a cărui cunoaştere, înţelegere şi judecată nu sunt deţinute de majoritate.

Schimbările însele sunt un rezultat al sintezei, în urma unei reacţii cu succes la o provocare are loc o evoluţie a individului. Sau mai bine spus, în urma unei serii de astfel de reacţii potrivite pe parcursul a mai multor ani. Un iniţiat acceptă provocarea, se străduieşte să atingă un anumit scop şi dacă are succes, el creşte în caracter, maturitate, cunoştiinţe s.a.m.d. Apoi se îndreaptă spre noi provocări, până când procesul este dus la bun sfârşit şi Iniţierea este dobândită. Schimbările se produc la toate nivelele menţionate anterior, psihic, magic (sau ocult), intelectual, psihologic şi fizic.

În mod esenţial, calea spre Iniţiere este o căutare care presupune grele încercări, atingerea ţelurilor ş.a.m.d. Mai mult, căutarea este individuală şi implică experienţe în lumea reală: nu doar "în minte" sau doar de "natură magică". Prin natura ei e solitară, presupune ca individul să-şi depăşească singur piedicile. Dacă unele încercări, provocări sau experienţe nu sunt întreprinse şi dacă nu sunt făcute pe cont propriu - atunci nu are loc nici o realizare şi astfel nici o Iniţiere autentică.

Natura experienţelor, a provocărilor şi a încercărilor necesare şi faptul că toate trebuie făcute pe cont propriu, fără nici un ajutor, fac Iniţierea dificil de dobândit şi reprezintă motivul pentru care adevăraţii Iniţiaţi sunt rari, deşi sunt mulţi cei care-şi revendică această realizare.Revenind la exemplul menţionat mai sus, acela că adevărata Iniţiere este mai dificil de dobândit decât selecţia şi antrenamentul cu success în cadrul unei unităţi a Forţelor Speciale. Procedurile de selecţie pentru o astfel de Unitate sunt grele şi antrenamentul de asemenea. Dar individul care le întreprinde are un scop concret, bine definit, iar individul este împreună cu alţii: există o camaraderie şi o dorinţă de a nu fi mai prejos decât ceilalţi. De asemenea, individul se află într-un mediu definit, de regulă o tabără de antrenament cu instructori şi alţi membrii ai Unităţii. Există o "tradiţie" cu semnele ei speciale: o uniformă, o beretă, o insignă. Iar grijile de zi cu zi, mâncare, îmbrăcăminte, adăpost etc., sunt asigurate (cu excepţia, bineînţeles, a perioadelor când au loc antrenamente de supravieţuire, dar acestea sunt limitate ca timp şi spaţiu şi fac parte dintr-un program, care este real şi cunoscut...)

În contrast cu acestea, Iniţierea este mai degrabă intangibilă: pare să fie "magică' şi ocultă; parcă-i din alt tărâm. Mai mult, Iniţiatul este pe cont propriu şi este, pentru cea mai mare parte din timp, în "lumea reală", având responsabilitatea, la limita inferioară, de a se hrăni şi îmbrăca (şi de a-şi procura un adăpost).

Dar mai sunt multe altele. Doar probele fizice pe care un Iniţiat aspirant trebuie să le ducă la îndeplinire sunt, defapt, mai dificle, mai aspre decât cele folosite la antrenamentele Forţelor Speciale. Sunt mai selective. Numai cei mai puternici, cei mai determinaţi reuşesc să le treacă. Adăugând acestor probe fizice multe altele care sunt necesare, cele intelectuale, magice, psihologice ş.a.m.d, devine uşor de înţeles de ce Iniţiaţii (cel puţin cei autentici) sunt atât de rari şi de ce fac parte dintr-o elită.

Bineînţeles, sunt mulţi, de fapt, sunt majoritatea, care se auto-intitulează ocultişti ai unei Căi oarecare sau ai niciuneia, care afirmă că aceste lucruri nu sunt necesare pentru ca Iniţierea să fie obţinută. [Imediat vom descrie în detaliu care sunt aceste provocări.]

Aceşti ocultişti susţin că Iniţierea este de fapt una sau mai multe din următoarele:

(a) acumularea unei cantităţi mari din ceea ce trece drept "cunoaştere ezoterică", de exemplu, prin citirea multor cărţi şi reviste şi prin participarea la diverse întâlniri/discuţii/conferinţe;
(b) primirea titlului de "Iniţiat", fie (i) de la o anume persoană în schimbul unor servicii (ii) prin întreprinderea unui "Ritual" scris/publicat pe cont propriu în urma căruia cineva poate să se auto-intituleze Iniţiat;
(c) atingerea unei "iluminări" pe parcursul unei ceremonii/ritual/transă/comunicarea cu o entitate supra-personală/inteligenţă extraterestră;
(d) a fi "ales" de cineva anume/o entitate/inteligenţă extraterestră;
(e) a sta alături de scenă oculta pentru atât de mult timp că persoană în cauză simte nevoia să se auto-intituleze Iniţiat.

Toate acestea sunt doar nişte iluzii. Nu ne aşteptăm ca acest articol să spulbere deziluziile şi iluziile celor deziluzionaţi, pentru că aceştia au nevoie de ele. Iar falşii Iniţiaţi vor continua cu fanteziile despre realizările lor aşa cum şi mulţi indivizi vor continua cu poveştile despre apartenenţa lor la diverse unităţi ale Forţelor Speciale. Ceea ce face acest articol este să prezinte adevăratul înţeles şi adevărata semnificaţie a Iniţierii într-un mod care să nu fie deschis pentru false interpretări: să reveleze, odată pentru totdeauna, iluziile Ocultiştilor referitoare la cine sunt ei şi astfel ce este cu adevărat necesar pentru o Iniţiere autentică.

Dintre probele pe care un Iniţiat trebuie să le întreprindă cu succes, enumerăm:

1) Câteva ţeluri fizice (şi mentale) din care standardele minime sunt:

(a) Mers 40 de km având în spate un ghiozdan nu mai uşor de 10kg în mai puţin de 7 ore, pe un teren dificil, deluros; (b) Alergat 30 de km în mai puţin de două ore şi jumătate, pe un teren dificil, montan; (c) Pedalat pe o distanţă de 300 km în 12 ore.

2) Organizarea şi lucrul cu un grup ocult / ordin / Templu de nu mai puţin 6 persoane, timp de cel puţin 6 luni şi întreprinderea cu regularitate a ritualurilor ceremoniale şi hermetice.


3) Să fi găsit şi iubit (şi probabil pierdut) cel puţin un "partener magic" cu care să fi lucrat atât în scopuri magice, cât şi personale, pe o perioadă de mai multe luni.

4) Dobândirea unei înţelegeri şi a unei măestrii în ezoterismul magic, extern şi intern, prin lucrări practice într-o perioadă concentrată de timp, care să dureze cel puţin doi ani. Apoi, după aceasta, începerea înţelegerii a ceea ce este dincolo de magia externă şi internă, ex: magia şi procesele eonice .

5) Să fi trăit, în situaţii reale, un pericol care să implice posibila moarte a unei persoane.

6) Să fi avut de înfruntat multe şi grele dileme de natură personală şi "morală" a căror rezolvare să fi depins de o alegere şi care, în consecinţă, să fi adus o maturitate în perspectivă şi o anumită tristeţe.

7) Să fi petrecut cel puţin 3 luni trăind în singurătate într-o zonă izolată fără a comunica cu nimeni şi fără nici un confort sau distracţie a lumii moderne.

8) Dezvoltarea intelectului prin stăpânirea unui domeniu complex şi abstract care până la momentul actual să fie necunoscut individului, de ex: logică simbolică, criptografie, matematică superioară etc.

Cineva care nu a facut toate acestea (sau lucruri similare) pe cont propriu şi care pretinde a fi un Iniţiat, este cu siguranţă un mincinos, fie el conştient sau nu de minciuna sa. Pentru prea mult timp, mincinoşii (fie ei intenţionaţi sau neintenţionaţi) n-au avut pe nimeni care să-i provoace pe ei şi versiunea lor simplificată a "Iniţierii".

Toate provocările enumerate mai sus formează caracterul. Acestea sunt formative; ele crează Iniţiatul. Iar cele menţionate sunt doar câteva din provocările pe care un Iniţiat trebuie să le experimenteze cu succes şi să triumfe asupra lor, mai sunt multe altele.


Nu există nici o cale uşoară, nici o scurtătură către Iniţiere. Călătoria durează ani de zile şi implică efort personal, descoperire de sine; toate acestea, fără nici un ajutor. Implică succese şi greşeli şi învăţarea din propriile greşeli. Dar mai degrabă, în cea mai mare măsură presupune o dedicaţie şi un studiu din experienţele practice.

Cu toate acestea, trebuie reţinut că Iniţierea nu este sfârşitul călătoriei. Mai sunt etapele următoare, care necesită chiar mai multe experienţe dificile şi periculoase, care cer chiar mai multă sinceritate faţă de sine. Deoarece Iniţierea este abia la jumătatea drumului de la Inducere şi până la scopul final, descris uneori ca poarta spre nemurire.

Cât despre Iniţiere, sunt mulţi cei care pretind să fi atins etape superioare Iniţierii, care pretind a fi "Maeştri" sau Mari Maeştri, sau chiar ultima etapă! La fel ca şi majoritatea "Iniţiaţilor", aceştia sunt nişte mincinoşi, atât intenţionaţi cât şi neintenţionaţi şi vor fi demascaţi într-un articol viitor.Ultima actualizare: 12.01.2016