ArhivăChintesenţa Satanismului


Satanismul nu este doar participarea şi nici măcar doar efectuarea de ceremonii sau ritualuri de gen "Magie Neagră". Satanismul nu înseamnă sau implică nici apartenenţa pe faţă la un grup satanic. Satanismul nu este nici doar delectarea de delicii materiale. Mai degrabă, satanismul este chintesenţial o atitudine şi un mod de viaţă.

Această atitudine exprimă o tărie de caracter şi o credinţă în sine și în propriul Destin. Parte din aceasta este mândrie și o parte din ea este sfidare: o individualitate, o antipatie faţă de limite. Cu toate acestea, probabil cea mai importantă parte este o autocunoaştere sau o autodesăvârşire născută din mergerea la și de multe ori dincolo de limitele fizice, mentale și morale. Modul de viaţă crează această tărie de caracter și o menţine și permite chiar ca aceasta să fie depăşită. Sataniştii folosesc viaţa pentru a exprima prin stilul de viaţă un nou mod sau noi moduri de a fi, pentru a-și îndeplini potenţialul și pentru a trăi la și dincolo de limitele existenţei, ducând astfel evoluţia mai departe.

Modul de viaţă este, în esenţă, practic și reprezintă urmarea căii spre Iniţiere și dincolo de aceasta, căci acest lucru implică experienţe, încercări, provocări, o învăţare de noi competenţe și înflorirea geniului latent.

Prin urmare, o Iniţiere Satanică înseamnă mult mai mult decât un ritual de auto-iniţiere sau un ritual ceremonial de iniţiere realizat de un grup sau de un ordin organizat. Aceasta înseamnă o dorinţă de a urma calea satanică și începutul real al parcurgerii acestei căi prin întreprinderea faptelor, sarcinilor, ritualurilor și dificultăţilor unui novice satanic. Orice mai puţin de atât înseamnă pur și simplu jocul de-a Satanismul, un semn că "Iniţiatul" nu are caracter satanic sau capacitatea de a se realiza.

În Satanismul tradiţional, aşa cum este exemplificat de ONA, aceasta înseamnă:

a) că novicele întreprinde mai multe probe fizice de rezistenţă și reușește să le ducă la capăt. Acestea trebuie să fie dificile și să necesite o formă de antrenament. Apoi novicele b) îşi testează Destinul și-şi construiește caracterul prin provocări întreprinse în lumea reală, astfel de provocări conformându-se practicilor satanice acceptate, sfidând limitările turmei. [Aici este utilă îndrumarea din partea unui satanist cu experienţă.] c) novicele începe lucrări de magie ermetică cu intenţia de a (i) dobândi experienţă și de a măestri astfel de magie; (ii) căpăta din aceste începuturi o anumită cunoaştere de sine [qv. “Naos"]. d) novicele studiază tradiţia (aşa cum este explicată, de exemplu, în Cântul Ezoteric, Jocul Stelelor, sistemul septenar) și astfel dobândeşte cunoaștere ezoterică și înţelegere. e) După acestea, întreprinde încercarea care este Ritualul de Grad al Adeptului Extern și astfel trece mai departe la sarcinile, încercările și lucrările din etapa următoare, de exemplu, organizând și recrutând persoane pentru propriul lor Templu Satanic, pentru a efectua și a câștiga experienţă în magia ceremonială și a-şi oferi plăceri și experienţa manipulării. [Vezi manuscrisele ordinului cu privire la urmarea Căii Sinistre Septenare (Înşeptite) aşa cum sunt date, de exemplu, în Cartea Neagră.]

După etapa aceasta, care durează ceva timp, probabil un an sau mai mult, există mai multe experienţe care așteaptă să fie trăite, mai multe delicii, bucurii și greutăţi, mai multe provocări care trebuie întreprinse, mai multă descoperire de sine care trebuie atinsă. Nu se poate sublinia îndeajuns sau nu se poate repeta suficient de mult faptul că Satanismul de tip autentic implică oricum astfel de întreprinderi practice aliate cu o dorinţă de a experimenta, de a depăși ceea ce individul este la un moment dat: pentru a-şi îndeplini sarcina stabilită iniţial la Iniţiere. Şi anume, atingerea Iniţierii şi a etapelor următoare, urmând calea Satanismului. Aceasta înseamnă un progres individual, un efort personal, o realizare de sine și o învăţare pe cont propriu prin experienţă directă. Orice mai puţin de atât nu este Satanism şi nici un cuvânt inteligent, nici un dram de mistificare pseudointelectuală nu poate ascunde această realitate.

Astfel, din cauza naturii umane, vor fi puţini aceia care vor avea dorinţa de a deveni Sataniști adevăraţi care sa întreprindă efectiv toate sarcinile, încercările și provocările. Majoritatea celor care pretind sa aibe un interes și chiar un număr mare din cei care merg concret mai departe cu Iniţierea, fie ea ceremonială sau ermetică, vor renunţa curând atunci când își vor da seama de dificultăţile reale implicate, atunci când vor înţelege că se așteaptă din partea lor să lucreze pentru propria lor dezvoltare. Cei mai mulţi dintre aceştia vor găsi cu ușurinţă scuze pentru a-şi justifica îndepărtarea de la Cale. Ei vor fi, probabil, ușor de sedus de alţii care promit "soluţii uşoare", un fel de cale "magică" spre Iniţiere, de către organizaţiile care îi îndepărtează de durere, de suferinţa și încântarea pe care efortul personal intens le presupune, și care organizaţii le oferă securitate membrilor şi îi menţine sclavi în amăgire de sine. Sau mulţi vor fi pur și simplu prea leneși, prea legaţi de existenţa lor confortabilă ca să se schimbe.

Oricum, se va dovedi că ei sunt nepotriviţi. Nu există nici un fel prin care Calea Satanismului să poată fi făcută mai ușoară, căci tocmai în greutăţile și pericolele acesteia, tocmai în faptul că efortul personal este necesar timp de ani de zile se află chintesenţa acestuia.

Pentru diletanţi, pentru visătorii fantezişti, pentru cei mult prea auto-indulgenţi şi prea lipsiţi de disciplină de sine există în preajmă o mulţime de organizaţii pseudosatanice, o mulţime de maeștri pseudosatanici care au nevoie de adulaţie, care doar joacă un rol și care vor fi foarte încântaţi să primească încă un novice. Alegerea este pe atât de simplă, pe atât de brutală.

ONA 1989 ev
Traducerea şi adaptarea:
Florin Baciu // Flacăra~Neagră

Ultima actualizare: 06.06.2013