Articole

Ceremonia dură și seducătoare

  Magia ne permite să surpindem iar şi iar acele momente care nu numai că ne modelează vieţile, dar care ne pot extinde posibilităţile existenţei: acele momente în care o ştim cu bucurie şi cu o intuiţie care transcede cuvintele, atunci când devenim mai mult decât un individ singur şi izolat, împovărat cu o existenţă cauzală.

  Timp de câţiva ani a avut loc o negare şi diverse încercări de a submina ceremonia în magie: au apărut o mulţime de ritualuri scrise peste noapte şi lucrări de tip “chaos magick”. Aceasta, totuşi, porneşte de la o neînţelegere a naturii ritualului ceremonial. În esenţă, există două tipuri de lucrări ceremoniale în magie: ceremonia dură şi ceremonia seducătoare. Prima este esenţialmente ritual folosit pentru magie internă – să producă/provoace/inspire schimbări în interiorul conştiinţei celor care participă. Al doilea este (sau ar trebui să fie) o reprezentaţie, un spectacol care îi transportă pe indivizii participanţi într-un alt tărâm şi care le angrenează întreaga fiinţă. Totuşi nu este o posesie – ci mai degrabă o stare a minţii dezvoltată, o nouă cale de a te separa de existenţa “de zi cu zi”, una în care toate elementele (minte, corp, emoţii etc.) sunt un tot unitar. Un ritual ceremonial seducător este un eveniment artistic de cea mai înaltă calitate deoarce este o încercare conştientă de a face acauzalul real în timp cauzal. Totuşi, ca orice performanţă artistică, un ritual poate fi bun, indiferent, prost sau grozav, în funcţie de talentul şi abilităţile acelora care-l întreprind. Dacă este una din primele trei, atunci nu-şi va atinge scopul.

  O reprezentaţie nemaipomenită este una care surprinde esenţa ritualului – care aduce acauzalul, care “deschide un nexion” şi care astfel are puterea magică de a transforma. Bineînţeles, acesta este un eveniment rar – mai ales în zilele noastre – un exemplu ar fi o superbă interpretare a unei drame sau a unei simfonii, care necesită atât talent, cât şi pregătire. Din păcate, în trecut ca şi în prezent, ritualurile ceremoniale atunci când sunt încercate sunt întreprinse în general de participanţi inepţi şi cu puţină sau fără pregătire şi puţină sau nici un pic de empatie cu magia pe care ritualul o reprezintă. Astfel ritualul este ineficient din punct de vedere magic: non-inspirativ pentru participanţi/congregaţie.

  Mai mult, elemente de amăgire, deziluzie (în ceea ce priveşte “magia”) sunt cel mai adesea întâlnite. Astfel de “spectacole” tind să confime ideea greşită că formele ceremoniale sunt fie plictisitoare, fie depăşite, ori ambele.

  Un ritual ceremonial trebuie să fie însufleţitor şi să trezească sentimente “numinoase”. Trebuie să stimuleze toate simţurile – pentru ritualul seducător într-un mod subtil; pentru ritualul dur într-o manieră evidentă/clară. Esenţele, uleiurile şi parfumurile trebuie să stimuleze simţul olfactiv; ochii trebuie stimulaţi de culori şi imagini; auzul de sunetul incantaţiilor, muzicii, cuvintelor; intelectul de simboluri/conţinut/intenţii; pasiunile de spiritul sau de elanul reprezentaţiei şi poate suspinul/gesturile unui individ sau a indivizilor care joacă un anumit “rol”, stilul lor vestimentar (sau nuditatea) şi mişcarea lor scenică.  Un ritual ceremonial este o seducţie – a participanţilor de către cei care îl dirjează sau de însăşi puterea ritualului deoarece ritualul capturează ori transformă un aspect sau aspecte ale acauzalului. Această seducere e subtilă dacă ritualul este unul seducător şi evidentă/aspră/stridentă dacă este unul dur. Dar prin natura lui are întotdeauna o structură temporală, căci mereu este un nexion către acauzal – dacă este un ritual magic autentic şi anume unul care posedă energie/putere acauzală (sau magică) atunci când este întreprins. Ambele aceste aspecte – structura temporală şi nexionul – sunt importante. În continuare fiecare va fi analizat separat.

  Mai întâi, structura temporală. Aceasta înseamnă că ritualul are un început, o parte de mijloc (sau ‘acţiune’/dezvoltare) şi un sfârşit bine definit: este limitat într-un domeniu temporal, cauzal şi în timp ce o anumită reprezentaţie poate fi ‘rapidă’ sau ‘lentă’ în funcţie de ton sau de intensitate, este în general de o anumită durată.

  În al doilea rând – un nexion. Aceasta înseamnă că în formă şi conţinut (e.g. tehnicile folosite pentru a atrage energie magică) este eficient – accesează formele/simbolurile/etc. necesare pentru scopurile lor. Asta înseamnă mai mult decât că “produce emoţie”. Emoţia se naşte sau ar trebui să se nască din reprezentaţie prin efortul şi talentul actorilor. Mai degrabă, o astfel de accesare înseamnă că reprezintă anumite elemente acauzale într-o formă accesibilă, precum arhetipuri sau simboluri numinoase. Aceasta necesită o aşa numită “creaţie artistică” – şi aceasta însăşi poate fi de calitate variabilă, la fel ca în muzică sau orice altă aspiraţie creativă. Totuşi majoritatea creaţiilor artistice, ca ritualuri, nu sunt eficiente: ele nu manifestă acauzalul, deşi pot produce emoţie şi poate ocazional, intuiţie şi pătrundere. Emoţia, totuşi, nu este magie – la fel cum nici “stimularea intelectuală “ şi/sau comportamentul indisciplinat nu sunt, deşi astfel de lucruri rezultă şi sunt aşteptate să rezulte din ceea ce trece ca “ritualuri magice” în zilele noastre. Doar rareori o creaţie ajunge să fie magică, şi anume, un nexion, în ciuda intenţiei persoanei sau persoanelor care întreprind astfel de creaţii. Astfel, nici un dram de dorinţă, nici un dram de intelect nu pot face sau crea un ritual care este eficient din punct de vedere magic. Doar rareori o creaţie devine sau este magică. Poate deveni astfel datorită “aurei” sau “tradiţiei” care o înconjoară (parţial datorită reprezentaţiilor anterioare) – dar chiar şi în acest caz totuşi trebuie să posede anumite aspecte care accesează acauzalul direct. Este magic atunci când este acea entitate rară: o creaţie magică autentică.

  Structura temporală şi accesarea unui ritual înseamnă că un ritual autentic, odată ce este creat şi transmis prin tradiţie, trebuie respectat pentru ceea ce este: interpretarea eficientă necesită fidelitate la limitele temporale şi la structura internă - în termenii tuturor elementelor formalizate precum cuvinte, cântece, simboluri, imagini, culori. În afară de asta, poate fi (şi într-adevăr, ar trebui să fie) interpretare artistică, o însufleţire a originalului de către talentul şi abilităţile interpreţilor. Un ritual magic autentic este o operă de artă – şi necesită “interpretare” şi anume, o execuţie care să manifeste acauzalul. Este, pe scurt, o expresie cauzală conştientă a aspectelor acauzalului – şi în interpretare trăieşte atât în cauzal cât şi în acauzal. De aici şi puterea lui de a transforma. Trebuie reamintit că numai magia ceremonială e discutată aici – cele spuse mai sus nu implică că numai formele ceremoniale sunt eficiente ca magie. Mai sunt multe alte forme şi mijloace de accesare a acauzalului.

  Fiind dată această cunoaştere, ar trebui să fie evident că există foarte puţine ritualuri, scrise şi transmise, care să aducă în prezenţă acauzalul şi care, într-o interpretare inspiratoare, sunt capabile de a transforma fie conştiinţa altora sau de a produce schimbări în însuşi planul cauzal. Anume, există foarte puţine ritualuri care posedă în formă scrisă potenţialul de a fi un nexion către acauzal: şi chiar şi acestea necesită execuţie inspiraţională: repetiţie, planificare, intenţia sau dorinţa corectă... Pe scurt, crearea unei “atmosfere” şi abilitate în interpretare. Ritualurile care proliferează astăzi – şi majoritatea acelor văzute că fiind “tradiţionale” – pot în întreprinderea lor să ocupe anumite momente de timp cauzal şi chiar pot umple unii indivizi de emoţie (şi plictiseala este o emoţie), dar nu sunt şi nu vor fi niciodată magice.

  Dintre ritualurile care există, acelea din “Cartea Neagră a lui Satan” împreună cu alte câteva (precum Ceremonia Rechemării în diversele sale forme) se situează la rangul de lucrări magice supreme. Câteva alte ritualuri posedă potenţialul de a face chiar mai mult la nivel cauzal (e.g. ritualurile celor Nouă Unghiuri) – producând schimbări eonice.

  Astfel explicată, Magia Neagră autentică ajunge la îndemâna tuturor: pentru prima oară în istorie.  Ultima actualizare: 12.11.2015