Tradiţia Sinistră :: Flacăra Neagră :: Un site dedicat Satanismului Tradiţional

Tradiţia Sinistră

 
| Auto-iniţiere în Tradiţia Sinistră | Gradele de iniţiere | Sistemul Septenar | Tarotul Sinistru | Jocul Stelelor |

| Physis | Cântul ezoteric | Pelerinajul negru | Glosar de termeni | Corespondenţe septenare |

Glosar de termeni ai Ordinului celor Nouă Unghiuri

Notă introductivă: ONA utilizează o varietate de termeni ezoterici specializaţi, precum nexion, acauzal, Pomul Wyrd ş.a.m.d. De asemenea trebuie înţeles că ONA utilizează anumiţi termeni exoterici general acceptaţi (precum psyche sau arhetip) într-un mod ezoteric particular şi precis şi astfel, aceşti termeni nu trebuie consideraţi a fi identici cu cei folosiţi şi definiţi de alţii, precum Jung, de exemplu.
 
 

A

Abis

Din punct de vedere exoteric, Abisul reprezintă regiunea unde cauzalul face loc, sau se contopeşte cu acauzalul şi astfel, unde cauzalul este transcendut, lăsat în urmă sau trecut şi unde intrăm în tărâmul acauzalităţii pure. Astfel Abisul poate fi considerat un punct de trecere, un nexus de dimensiuni temporale şi atemporale, spaţiale şi aspaţiale. Această regiune este, de exemplu, simbolizată în Pomul Wyrd ca find între sferele Soare şi Marte iar "Avântul în Abis" este acel stagiu al dezvoltării magice care diferenţiază Maestrul/Maestra de Iniţiat.

Ezoteric, Pomul Wyrd este prin sine o re-prezentare a Abisului, la fel precum ale re-prezentari ezoterice, precum Jocul Stelelor.

 

Abstracțiuni cauzale

Abstracțiunile (Sau abstracțiunile cauzale) sunt manifestări ale naturii mundane primare (cauzale) și sunt fabricate de mundani în încercarea lor mundană de a înțelege lumea, pe ei înșiși și Universul cauzal. Din punct de vedere exoteric, abstracțiunile re-prezintă simplitatea mundană a linearității cauzale - a reducționismului cauzal, a unei simple legături cauză-efect, a unei gândiri cauzale limitate.

Toate abstracțiunile sunt lipsite de Empatie Întunecată și de perspectiva acauzalității și astfel, amintesc de, sau manifestă direct materialismul și etosul omului inferior derivat dintr-un astfel de materialism.

Înțeleasă exoteric, o abstracțiune este fabricarea și utilizarea, unei idei, ideal, "imagine" sau categorie, și astfel o anumită generalizare, și/sau o încadrare într-o anumită grupă sau categorie. Afirmarea unei forme, categorii sau lucru "perfect" sau "ideal" face parte din abstracție.

Abstracțiunile ascund adevărata natură a Realității - care este atât cauzală cât și acauzală și care natura adevărată poate fi înțeleasă prin intermediul Artelor Intunecate și prin urmare, urmând calea Ocultă de la Inițiat, la Adept și mai departe.

Potrivit ONA, așa-numitele Arte Oculte și în special așa-numitul Satanism al celorlalți sunt manifestări ale abstracțiunilor cauzale, lipsindu-le învățarea abilităților precum Empatia Întunecată, Gândirea Acauzală și Vrăjitoria Sinistră și lipsindu-i astfel abilitatea de a dezvolta facultățile noastre umane latente și a caracterului nostru sinistru latent.

 

Acauzal

Termenul acauzal se referă la "Timp acauzal şi Spaţiu acauzal", deci la Universul acauzal. Universul acauzal este acea parte a Cosmosului, care Cosmos cuprinde atât acauzalul cât şi cauzalul, unde "cauzal" se referă la Universul descris sau reprezentat de Spaţiu cauzal şi Timp cauzal. Acest Univers cauzal este Universul nostru fizic, descris de Fizică şi Astronomie.

Acauzalul este non-Euclidian şi “dincolo de Timpul cauzal”: nu poate fi reprezentat de geometria noastră cauzală finită (al celor trei dimensiuni spaţiale perpendiculare între ele) şi nici de cursul Timpului cauzal (trecut-prezent-viitor), ori măsurat de vreo fracţiune a Timpului cauzal.

În plus - şi la fel cum energia cauzală există în cauzal (energia înţeleasă din punct de vedere fizic) - energia acauzala există în acauzal, având o natură şi o tipologie ce nu poate fi descrisă de ştiinţe cauzale precum fizica (bazată pe geometria cauzală şi Timpul cauzal).

Conform tradiţiei orale a ONA, există o varietate de forme de viaţă acauzale; o varietate a vieţii acauzale, o varietate de diverse specii, unele din ele manifestându-se la un moment dat (sau care au pastruns) în Universul nostru cauzal.

Pentru mai multe detalii cu privire la acauzal, viaţă acauzală, puteţi citi următoarele manuscrise ONA: (1) Miturile Zeilor Întunecaţi: Fiinţe ale Întunericului Acauzal; (2) Introducere Avansată către Zeii Întunecaţi: Vrăjitorie Acauzală 5-dimensională.

 

Arhetip

Un arhetip este o anumită manifestare cauzală a unei anumite energii acauzale și este, prin urmare, asemănătoare unei ființe acauzale care trăiește în cauzal (și, prin urmare, "în psihic"): se naște (sau poate fi creată, prin mijloace magice), trăiește și apoi "moare" (încetează să mai fie prezentă, adusă în prezență, manifestată) în cauzalitate (adică energia ei cauzală s-a consumat).
 

Arte Întunecate

Artele Întunecate sunt abilităţile învăţate în mod tradiţional de către cei care urmează Calea Înşeptită (Sinistră), acestea incluzând Empatie Întunecată, Gândire Acauzală şi vrăjitorie practică (Externă, Internă şi Eonică). În plus, un trib sinistru de Drecieni (qv) este un nou tip de Artă Întunecată, dezvoltat de ONA pentru a manifesta Întunericul în moduri practice.

B

Balobieni

Acei artiști, muzicieni, artizani, scriitori (și alte tipuri similare), care au în comun sau sunt inspirați de etosul sinistru/satanic, sau de stilul de viață al ONA, și/sau care împărtășesc unele sau toate scopurile și obiectivele noastre, dar care nu pot avea o implicare formală cu noi și care, de obicei nu pretind în mod public asocierea cu ONA sau cu etosul ONA.
 

Baphomet

Baphomet este văzută ca o Zeiţă Întunecată - a entitate sinistră feminină, Stăpâna (sau Mama) Sângelui. Conform tradiţiei, ea este reprezentată ca o frumoasă femeie matură, dezbrăcată de la talie în sus, care ţine în mână capul decapitat al unui bărbat. Ea este văzută ca una din manifestările unuia dintre Zeii Întunecaţi, Mireasa-şi-Mama lui Satan, existând Rituri pentru a o manifesta pe Baphomet în continuumul nostru cauzal, precum cele din Grimoarul lui Baphomet.

C

Calea Mâinii Stângi (CMS)

Calea amorală şi individualistă a Vrăjitoriei Sinistre. În CMS nu există reguli: nu există nimic care să nu fie permis; nimic interzis sau restricţionat. Cu alte cuvinte, CMS implică faptul că individul preia întreaga responsabilitate pentru propriile acţiuni şi pentru propria cale şi nu se supune eticii mundanilor. În plus, CMS are loc acolo unde individul învaţă din propriile fapte şi din dificultăţile practice care sunt parte integrantă a acesteia.

Cartea Neagră a lui Satan

Cartea cu acest nume conţine ritualuri tradiţionale ale magiei ceremoniale satanice/sinistre, folosite de iniţiaţii ONA.
 

Cultură

Pentru noi, o persoană cultivată este o persoană care posedă următoarele cinci distinse calități: (1) au empatie (2) au instinctul de a dezagrea putreziciunea (3) posedă și folosesc facultatea rațiunii (4) pun preț pe pathei-mathos (5) fac parte dintr-o tradiție ancestrală vie; apreciază și sunt bine familiarizați cu cultura acestei tradiții, manifestată de cele mai multe ori în artă, literatură/tradiții orale, muzică și un etos specific.

Aceste calități personale nu numai că ne diferențiază de alte animale - si de Homo Hubris - aici pe terra firma, dar ne și permit să ne schimbăm conștient, de a ne dezvolta pe noi înșine și deci să participăm la propria noastră evoluție ca ființe.

Pentru noi, cultivarea și dezvoltarea empatiei este o Artă Întunecată, parte a formării Inițiatului. Această Artă Întunecată este o abilitate care se dezvoltă în rituri precum cele ale Adeptului Intern. A se vedea, de exemplu, textul ONA Dark-Empathy, Adeptship, and The Seven-Fold Way of the ONA.

 

D

Drecc

Cineva care duce o existenţă sinistră în mod practic şi astfel care trăieşte după Legea Numenului Sinistru (qv) şi care astfel manifestă Întunericul prin mijloace practice, prin fapte sinistre practice. Un clan sau trib O9A este un grup teritorial independent de 'Dreccs' care se adună împreună pentru beneficiul lor mutual şi care conduc sau îşi propun să conducă o anumită zonă, cartier, sau teritoriu. Un trib sinistru este astfel manifestarea practică a modului de viaţă 'Dreccian'. 'Dreccs' şi tribul lor rareori se implică în ritualuri ceremoniale şi de cele mai multe ori nu se descriu pe sine ca Satanişti sau nici măcar ca urmând CMS. În schimb ei preferă să se numească pur şi simplu, Drecc.

Dumnezeu

Conform ONA, Dumnezeu - Fiinţa creatoare supremă - a religiilor convenţionale precum Iudaismul, Creştinismul şi Islamul, nu există şi n-a existat niciodată, iar o astfel de figură este vazută ca un om, un construct uman, o abstracţiune cauzală, un mit pe care oamenii şi astfel, anumite religii şi teologii şi filozofii, l-au impus incorect asupra realităţii Cosmosului într-o deşartă încercare de a-l înţelege pe acesta şi pe ei înşişi.

E

Empatie Întunecată

Una dintre Artele Întunecate. De asemenea numită Empatie-Sinistră şi Empatie Ezoterică. Termenul de empatie întunecată este de asemenea folosit pentru a descrie acea stare în care se poate simţi şi interacţiona cu acauzalul şi astfel cu ceea ce prezintă sau manifestă "forţe întunecate" (energii întunecate/acauzale) în planul cauzal şi în fiinţele umane. Astfel folosit în acest sens exoteric se referă la ceea ce poate impregna lucrurile cu energie acauzală şi care distinge Ocultul în general de exoteric şi mundan.

Eon

Un Eon - conform cu Calea Sinistră a ONA - este o manifestare particulară a anumitor energii acauzale pe această planetă, Pământ, care energii afectează o multitudine de persoane pe o anumită perioadă de timp cauzal. O astfel de acţiune se face prin intermediul psihicului indivizilor. Această manifestare aparte, care este un Eon, se face printr-un anumit nexion, care este o civilizaţie eonică, care civilizaţie este creată într-un anumit areal geografic şi are asociate anumite mituri proprii.
 

Etos

Etosul se referă la acel caracter sau natură care se distinge, a unui anumit weltanschauung. Spiritul care o animă. Vezi de asemenea Etosul ONA.

Exeatic

A depăşi şi a merge dincolo de limitele impuse şi prescrise de mundani şi de sistemele care reflectă sau care manifestă etosul mundanilor - de exemplu, guvernele şi legile a ceea ce se numeşte "societate".

Exoteric/Esoteric

Exoteric se referă la forma exterioară (sau cauzală), sau la sensul, natura, caracterul sau aparenţa unui lucru; în timp ce ezoteric se referă la esenţa ocultă/subtilă/acauzalăa naturii. Esoteric este ceea ce este, în general, ascuns mundanilor (în mod intenţionat sau în alt mod), sau acel lucru pe care mundanii nu-l pot percepe sau înţelege.

Abstracţiunile cauzale (qv) tind să ascundă natura (caracterul) ezoteric al lucrurilor şi / sau aceste abstracţiuni descriu sau se referă strict la ceea ce este pur cauzal şi mundan şi prin urmare, lipsit de Empatie Întunecată. Astfel, o formă creată de un Adept pentru un scop Eonic - de exemplu, o anumită tactică care ajută în obiectivele strategice - are un aspect exterior şi un sens exterior, care este de obicei, tot ceea ce mundanii percep sau înţeleg, chiar dacă are un sens (interior) ezoteric.

F

Falcifer

1) Titlul primului volum al Deofel Quintet.
2) Numele exoteric dat nexionului esoteric (sau "ascuns") care este deschis de Adepţi pentru a pregăti calea pentru Vindex. Acest nexion - precum Vindex - poate fi adus în prezenţă într-un individ anume, sau într-un grup de indivizi. Există o relaţie simbiotică între Falcifer şi Vindex, care - dacă e manifestat în indivizi - poate fi atât bărbat, cât şi femeie.

H

Hebdomadrie

Un nume tradiţional folosit pentru a descrie Sistemul Septenar.

Homo Hubris

Un tip de mundan, o nouă subspecie de om care a evoluat în urma revoluţiei industriale şi în urma impunerii capitalismului şi a ceea ce se numeşte democraţie. Acest nou tip de individ rapace – această creaţie a modernităţii – este infanteristul Magian şi se distinge printr-o aroganţă deosebită, printr-o lipsă de maniere şi printr-o lipsă de respect pentru orice altceva în afară de forţă/putere/brutalitate şi/sau propria lor gratificare. Şi pentru a satisface şi pentru a folosi şi controla pe Homo Hubris, Magieniii şi acoliţii lor (precum Hubriati) au produs industria de entertainment profană, vulgară, cretină – “cultura” de masă – a Occidentului modern. La fel e valabil şi pentru Ocultismul Magian, mass-media controlată de ei şi manevrele, propaganda, politicienilor care au fost verificaţi şi acceptaţi de cabala Magiana, care-i ţine pe Homo Hubris aproape cu totul neştiutori şi nepăsători în privinţa realităţii lumii moderne şi a potenţialului lor ca fiinţe umane.

Hubriati

Hubriati sunt acea clasă de indivizi care au fost şi sunt subsumaţi, absorbiţi de etosul Magian şi de iluzia abstracţiunilor şi care ocupă poziţii de influenţă şi/sau putere. Hubriati includ politicieni, magnaţi Media şi servitorii lor, generali, oficiali şi membri ai guvernului, corporatişti, bancheri, mulţi academicieni şi profesori ş.a.m.d. Oligarhia (cea aleasă şi cea ne-aleasă) care formează controlorii guvernelor vestice sunt aproape în exclusivitate hubriati. Printre abstracţiunile care-i amăgesc pe hubriati amintim Statul, naţiunea, legi abstracte, şi amăgirea pe care ei o numesc "democraţie".
 

G

Gândire Acauzală

Una dintre Artele Întunecate. Gândirea acauzală este pur şi simplu înţelegerea cauzalului şi a energilor acauzale, aşa cum "sunt" acestea şi anume dincolo de orice abstracţiuni cauzale şi dincolo de toate simbolurile şi simbolismele cauzale, care simboluri cauzale includ şi limbajul (şi cuvintele şi termenii care sunt parte din limbaj).
 

J

Jocul Stelelor

Jocul Stelelor este o reprezentare a celor nouă aspecte a celor trei elemente alchimice de bază ale căror schimbări în timp cauzal reprezintă o anumită manifestare a energiei acauzale. Astfel, nouă reprezintă nu numai nexionul care este manifestat de acauzalul din psihicul şi din conştiinţa noastră, dar de asemenea reprezintă şi multe alte posibile nexionuri. Această reprezentare particulară este una 'abstractă', distinctă de simbolismul ceva mai "cauzal" al Pomului Wyrd (şi al sistemului septenar în el însuşi). Jocul Stelelor există în două forme de bază: "forma simplă" şi formă "avansată", iar unul din scopurile sale este să dezvolte gândirea acauzală (dincolo de abstracţiunile cauzale) şi astfel să dezvolte abilităţile în magia 5-dimensională. De asemenea poate fi jucat şi doar ca un "joc", similar şahului, şi poate fi folosit magic, pentru a manifesta energii acauzale. Principiile de bază ale Jocului Stelelor sunt descrise în manuscrisul NAOS.
 

L

Legea Numenului Sinistru

Legea Numenului Sinistru (Codul Sinistru, sau Codul de Onoare) este o manifestare practică în continuumul nostru cauzal a Numenului Sinistru - al acelor lucruri care duc la excelenţa caracterului sinistru în indivizi şi astfel manifestă Întunericul prin mijloace practice. Legea descrie de asemenea etosul sinistru al Ordinului Celor Nouă Unghiuri.
 

M

Magian

Termenul Magian e folosit pentru a face referire la etosul hibrid al Yahoud şi al hubriati din Vest şi de asemenea se referă la acei indivizi care sunt astfel fie din naştere, fie de la natură. Esenţa a ceea ce numim etosul Magian este inerent în Iudaism, în Creştinism, şi în Islam. Ca să fim meticuloşi, folosim termenul Magian preferându-l pe acesta în locul termenului semit cel mai folosit, pentru a descrie etosul de bază al acestor trei mari religii, întrucât termenul semit este în viziunea noastră, nepotrivit din punct de vedere filologic pentru a descrie aceste religii.

Etosul Magian exprimă credinţa fundamental materialistă, idea lui Homo Hubris şi a Hubriati - aceea că sinele individual (şi astfel identitatea de sine) este cel mai important, cel mai fundamental lucru şi că individul - fie singur sau colectiv (şi în special în forma unui Stat ori naţiune) – poate stăpâni şi controla totul (inclusiv pe ei înşişi), dacă au tehnicile corecte, uneltele corecte, metodă corectă, ideile corecte, banii, puterea, influenţa, cuvintele. Accea ce fiinţele umane nu au nimic de ce se teme pentru că sunt sau pot fi în control. Etosul Magian este astfel reprezentat în victoria consumerismului, capitalismului şi a banilor în locul unei culturi autentice, numinoase, vii; în vulgaritatea marxismului maşinal, psihologia Freudiană şi ingineria socială şi planificarea şi supravegherea statului dădacă; în vulgaritatea distracţiilor moderne centrate în jurul sexului, auto-indulgenţei şi a lipsei de maniere şi demnitate şi pe "celebrităţile" insipide (exemplificate de Hollywood); şi în uneltirea, ipocrizia, mediocritatea şi comportamentul dezonorabil pe care aproape toţi politicienii moderni din Occident o arată şi o practică.

 

Magick

Magick (sau Vrăjitorie) - conform tradiţiei sinistre a ONA - este definită ca "manifestarea sau aducerea în prezenţă a energiei acauzale în planul cauzal prin intermediul unui nexion. Prin natura conştiinţei noastre, noi, ca fiinţe umane, suntem un tip de nexion - cu alte cuvinte, avem abilitatea de a accesa şi manifesta anumite tipuri de energii acauzale."

Mai mult, magick - aşa cum e înţeleasă şi practicată de ONA - este un mijloc nu numai pentru dezvoltarea personală şi pentru o înţelegere personală (o eliberare de influenţele şi afectele psihice arhetipale), dar de asemenea un mijloc de a evolua spre următorul nivel al existenţei umane unde putem înţelege şi unde putem, cu un anumit grad, controla şi influenţa manifestările supra-personale ale energiilor acauzale, precum un Eon, şi în acest caz, să aducem-în-fiinţă, schimbări evoluţionare la scară largă. O astfel de înţelegere, un astfel de control, o astfel de creaţie, este Magie Eonică. Magick este magia Adeptului şi a celor dincolo de acest nivel: magia omului evoluat care a atins un anumit grad de auto-înţelegere şi auto-disciplină şi care astfel nu mai este la mila influenţelor psihice inconştiente, arhetipale, atât personale/individuale sau a altor entităţi.

Magia Internă este magia schimbării de sine şi a evoluţiei: a folosirii magiei pentru a dobândi înţelepciune şi pentru dezvoltarea personalităţii şi abilităţilor magice. Există şapte stagii implicate în Magia Internă. Magia Externă este simpla vrăjitorie aşa cum vrăjitoria a fost înţeleasă şi încă e înţeleasă de mundani - unde anumite energii acauzale sunt folosite pentru a împlini dorinţa unui individ. Magia Ceremonială este utilizarea (de către unul sau mai mulţi indivizi adunaţi în grup) a unui set de texte sau ritualuri sinistre pentru a accesa şi manifesta energii sinistre. Magia pentadimensională este magia Noului Eon, fără simboluri, fără ceremonii, fără simbolism (precum Pomul Wyrd) şi dincolo de orice abstracţiuni cauzale şi este prefigurată în forma avansată a Jocului Stelelor.

Manifestarea Întunericului

În original, Presencing The Dark

Un termen folosit pentru a descrie manifestarea energiilor sinistre (acauzale) în planul cauzal prin intermediul unor forme cauzale, sau o formă combinată cauzal/acauzal, exoterică sau esoterică. Înţeles exotertic, a Manifesta Întunericul înseamnă a face în mod conştient lucrări de vrăjitorie sinistră fie prin mijloace esoterice (precum un ritual de vrăjitorie) şi/sau prin fapte sinistre practice (exoterice) a căror intenţie este una sinistră. Înţeles esoteric, a Manifesta Întunericul înseamnă a întreprinde acte ale Wyrdului Sinistru şi a lucra astfel Vrăjitorie Eonică.

Muliebral

Prin termenul muliebral înţelegem: ceva legat de, sau privind etosul, natura [physis], abilităţile naturale etc. ale femeilor. Provine din latinescul muliebris. Printre talentele, abilităţile şi calităţile muliebrale se regăsesc: (1) Empatia; (2) Intuiţia, ca mijloc de prezicere, dar şi ca reflecţie de sine; (3) Şarmul personal; (4) Subtilitatea/Şiretenia/Metamorfozarea (5) Puterea voalată.

Aceste abilităţi, calităţi şi deprinderi sunt cele ale unei Rounwytha şi acestea sau unele din ele erau uşor de recunoscut, de exemplu, în Oracolul din Delphi, în Vestalele Romei; în şiretele şi înţeleptele femei din legende şi folclor; în miturile despre Morgan Le Fey, Regina Mab şi Ἀμαζόνες; şi în figuri istorice precum Cleopatra, Boudicca, Lucrezia Borgia ş.a.m.d.

Aceste talente, abilităţi şi calităţi şi femeile care le-au întruchipat sunt cele pe care etosul Magian (şi abstracţiile sale) şi religii precum Creştinismul, Islamul, Iudaismul le-au suprimat, reprimat şi încercat să distrugă, controleze şi înlocuiască.

Aceste talente, abilităţi şi calităţi şi femeile care le întruchipează sunt cele pe care Homo Hubris, Ocultismul şi 'Satanismul ' modern - cu doctrinele lor patriarhale de tip 'puterea este dreptul' sau insipidul 'nu răni pe nimeni' din wicca modernă - le-au suprimat, reprimat şi încercat să distrugă, controleze şi înlocuiască.

Mundan

Din punct de vedere exoteric, mundanii sunt definiţi ca aceia care nu aparţin tipului nostru sinistru - astfel, cei care nu trăiesc după Legea Numenului-Sinistru(qv).

Din punct de vedere ezoteric, mundanitatea e definită ca starea de a fi sub influenţa/sclavia sau credinţa/dependenţa şi/sau folosirea abstracţiunilor cauzale.(qv).

N

Naos

1) Numele uneia din "tablele" (sferele) Jocului Stelelor, luat de la steaua cu acelaşi nume: Zeta Puppis din constelaţia Argo.
2) Titulul textului ONA (în original) "Naos - A Practical Guide to Becoming An Adept".
3) Conform legendei orale, există de asemenea o Poartă Stelară - un nexion fizic adevărat - în regiunea din jurul sau din apropierea acestei stele.

Nexion

Un nexion este un tip de conexiune sau intersecţie între cauzal şi acauzal, iar din punct de vedere exoteric nexionurile pot fi considerate a fi precum "porţi" sau "tunele" unde există sau poate exista un flux de energie acauzală (şi deci şi entităţi acauzale de asemenea) din acauzal către spaţiu-timpul nostru cauzal; o călătorie în însuşi planul acauzal; o manifestare voită, un flux de energii acauzale controlat conştient (prin vrăjitorie).

Pe scurt, există trei mari tipuri de nexion. Primul este un nexion fizic efectiv. Al doilea tip de nexion este o fiinţă vie, cauzală, precum noi înşine. Al treilea tip de nexion este o lucrare magică: o formă în care energia cauzală e adusă în prezenţă sau "canalizată" de un adept sinistru.

Niner

Practicant independent a cărui cultură este aceea a ONA şi care astfel se străduieşte să trăiască după codul nostru de Onoare şi a cărui caracter personal manifestă etosul ONA. Se foloseşte şi ca termen alternativ pentru Drecc, cu toate că majoritatea Ninerilor, nu aparţin nici unei găşti, clan sau trib.

Nouă Unghiuri

Cele Nouă Unghiuri au mai multe semnificaţii sau interpretări, exoterice şi ezoterice, depinzând de context.

În sens ezoteric, ele reprezintă cele nouă combinaţii (şi transformări) ale celor trei substanţe 'alchimice' de bază, acestea fiind reprezentate de Jocul Stelelor.

În sensul exoteric, pre-Iniţiere, ele reprezintă cele şapte nexionuri ale Pomului Wyrd plus cele 2 nexionuri care reprezintă Pomul însuşi ca nexion, având Abisul (o conexiune între individ şi acauzal) ca unul din aceste 'alte două nexionuri'. Trebuie notat de asemenea, că fiecare sferă a Pomului nu este bidimensională (şi nici chiar tridimensională). Mai degrabă fiecare sferă poate fi luată ca o reflexie (sau 'umbră') a alteia - de exemplu, Mercur este 'umbra' lui Marte.

În alt sens exoteric, sunt nouă procese alchimice al celor 7 + 2, care 2 sunt conjuncţia principiilor opuse: şi într-un sens, această conjuncţie poate fi creată (magic, ca parte a unui ritual) drept conjuncţia dintre masculin şi feminin (de aici ceea ce se numeşte unul din Ritualurile celor Nouă Unghiuri)- deşi există şi alte combinaţii practice, aşa cum fiecare act magic implicând aceste Unghiuri trebuie să fie întreprins pe parcursul unui întreg sezon alchimic: cu alte cuvinte, o astfel de lucrare trebuie să ocupe un anumit spaţiu de timp cauzal, făcându-l astfel un tip de magie 4-dimesnionala, care poate accesa a cincea dimensiune magică, însuşi acauzalul.

Un înţeles ceva mai avansat al lui Nouă - în relaţie cu un ritual pentru creerea unui Nexion - este sugerat în lucrarea de ficţiune 'Atazoth'. Dincolo de aceasta, cele Nouă Unghiuri sunt simboluri ale Jocului Stelelor care în sine este vrăjitorie - un nexion care poate manifesta acauzalul. Dar chiar şi asta este doar un prim pas - o reprezentare simbolică a ceea ce e, în esenţă, fără simboluri: un mijloc util pentru Iniţiaţi, de a duce mai departe magia 5-dimensională întrupată de ONA.

O

Onoare de Trib

Principiul conform căruia tipul nostru se distinge prin atitudinea faţă de noi înşine şi faţă de mundani. Atitudinea noastră faţă de ai noştri este ghidată de Codul de Onoare. Atitudinea noastră faţă de mundani este ghidată de înţelegerea lor ca o resursă utilă şi ca subiecţi utili pentru formele cauzale pe care le implementăm pentru scopurile noastre ezoterice, Eonice.
 

Ordinul celor Nouă Unghiuri (ONA)

ONA/O9A este o asociaţie ezoterică sinistră şi subversivă - un colectiv - compus din Niners, Triburi, găşti O9A, Dreccs, Nexionuri Tradiţionale, empati, vrăjitori individuali (bărbaţi şi femei) şi Balobieni. Unul din ţelurile principale ale ONA este dezvoltarea unui nou tip de fiinţă umană prin folosirea şi dezvoltarea abilităţilor latente (prin mijloacele Artelor Negre) şi prin creerea unui nou tip de caracter individual, acesta find un caracter sinistru care nu poate fi crescut şi dezvoltat decât prin mijloace practice şi prin acte practice exeatice. Scopurile şi obiectivele noastre pot fi astfel atinse în următoarele feluri:
(1) Prin creşterea numărului de indivizi care adoptă sau sunt influenţaţi sau inspiraţi de etosul, miturile şi praxisul ONA (atât ceea ce este acum, cât şi ceea ce va ajunge să fie), devenind astfel prin caracterul personal şi prin stilul de viaţă mai puţini dependenţi de statul-naţiune, de Sistem, de abstracţiuni.
(2) Prin acţiuni practice – exoterice şi ezoterice – ale acelora ca noi şi ale celor influenţaţi de noi.
(3) Prin continuarea infiltrării în anumite roluri de influenţă şi în anumite instituţii prin care se poate altera cursul istoriei.

P

Psyche

Psyche-ul individului este un termen folosit, în Calea Sinistră, pentru a descrie acele aspecte ale individului - acele aspecte ale conştiinţei - care sunt ascunse, sau inaccesibile sau necunoscute individului. Aceste aspecte pot fi considerate a fi acele forţe/energii care ne pot influenţa într-un fel în care pe care nu-l înţelegem şi asupra căruia nu avem nici un control conştient. O parte a acestui psyche este ceea se numeşte "inconştient", iar unele din forţele/energiile acestui "inconştient" au fost şi pot fi descrise prin termenul de "arhetipuri".

R

Rounwytha

Nume dat tradiţional acelor indivizi rari (în general femei) care posedă natural darul Empatiei-Întunecate (Empatie-Sinistră sau Empatie Esoterică).

S

Satan

Satan este văzut, de către ONA, drept "numele" exoteric al unei anume entităţi acauzale, o fiinţă care 'trăieşte' în acauzal. Această entitate are abilitatea de a se manifesta în lumea noastră cauzală, fenomenală, având posibilitatea - fiid un schimbător-de-formă - să-şi asume diverse forme cauzale. [Cu privire la "numele" acestor fiinţe, căutaţi, de exemplu, manuscrisul 'The Mythos of the Dark Gods'. ] Astfel ONA are o concepţie despre Satan care este diferită şi independentă de cea din Iudaism şi Creştinism, iar această fiinţă pe care o numim exoteric Satan nu are nici un fel de dependenţă sau relaţie faţă de entitatea mitică 'Dumnezeu' a acestor religii.

Satan, ca şi cuvânt, este văzut în mod obişnuit ca fiind derivat din ebraică, însemnând acuzator. Totuşi, cuvântul ebraic în sine este derivat dintr-un vechi cuvânt (probabil de origine feniciană) care a devenit ulterior cuvântul din greaca antică aitia - "o acuzaţie" - cf. Eschil: aitiau ekho. Vechea formă grecească a devenit ulterior coruptă în ebraicul 'Satan' - şi de aici şi 'Shaitan'.

În limba grecească din perioada clasică aitia şi diabole erau folosite pentru a denomina acelaşi lucru. Cuvântul diabolic în sine derivă de la cuvântul grecesc diaballo însemnând “a depăşi, a merge mai departe” ori “deasupra, peste”, de la cuvântul rădăcină 'dia' – “prin” şi, în cazul acuzativ, "cu ajutorul a". Mai târziu, diaballo a dobândit un sens moral – de exemplu "a se pune împotriva" (Aristotel) deşi era uneori folosit (ca diabolos) atunci când un sens ‘rău’ sau ‘fals’ era implicat, ca de exemplu, o falsă acuzaţie.

Există dovezi solide care sugerează că, din punct de vedere istoric, scriitorii Vechiului Testament s-au inspirat din, sau au adaptat poveşti mai vechi, mituri şi legende despre o zeitate persană care a ajuns să fie numită Ahriman, care astfel poate fi văzută drept arhetipul biblicului Satan şi astfel al coranicului Iblis.

Similar, există dovezi că Dumnezeu - Iehova - al Vechiului Testament se bazează pe mituri şi legende despre o zeitate persană numită Ahura Mazda.

În cele mai vechi părţi ale Vechiului Testament – cel mai probabil scrise între 230 î.e.n. şi 70 î.e.n. – Satan este înfăţişat ca un adversar sau oponent viclean, iar un om care se opunea vreunui din 'oamenii aleşi' ai lui Dumnezeu era de asemenea numit un satan. Astfel, este aproape o onoare să fii numit satanist - cineva care se opune miturilor, etosului iudeo-creştin, al acelor presupuşi 'aleşi ai lui Dumnezeu'.

Satanism

Conform ONA, Satanismul este o anume Cale de Mână Stângă, având ca scop transformarea, evoluţia individului prin folosirea artelor esoterice, incluzând Vrăjitoria Întunecată.

Alt scop este ca, prin folosirea Dialecticii Sinistre, să transformăm lumea, însuşi cauzalul - de exemplu - prin aducerea, manifestarea în cauzal, nu numai a entităţii cunoscute drept Satan, dar şi a altora dintre Zeii Întunecaţi. În esenţă şi astfel, esoteric, Satanismul - aşa cum e înţeles şi practicat de către ONA (prin munca Nexionurilor Tradiţionale) - este o formă exoterică importantă, potrivită Eonului curent şi astfel utilă în Manifestarea Întunericului.

Satanismul e definit, de Ordinul celor Nouă Unghiuri, ca acceptarea şi credinţa în existenţa unei entităţi supra-personale cunoscută drept Satan şi o acceptare şi o credinţă în faptul că această entitate este capabilă să aibă un anumit control sau o anumită influenţă asupra fiinţelor umane, fie individual, fie colectiv, aceasta fiind dincolo de puterea de control a indivizilor, prin oricare mijloace.

Septenar

Un nume pentru simbolismul elementar (simbolism magic cauzal) al Căii Înşeptite reprezentat exoteric de Pomul Wyrd, fiind compus din şapte nivele sau 'sfere' unite printr-o serie de căi de legătură.

Sezoane alchimice

Sezoanele alchimice sunt o măsură a cunoașterii acauzale și sunt cunoscute prin facultatea empatiei ezoterice. Anumite anotimpuri alchimice formează calendarul natural terran al Rounwytha cât și alte calendare ezoterice ale tradiției noastre.

Anotimpurile alchimice de multe ori "măsoară" sau semnifică schimbarea 'fluxionilor'.

“Un sezon alchimic este un proces natural care are loc atât în Natură, cât și în noi înșine, care suntem de asemenea ființe ale Naturii. Acestea sunt Schimbarea; o dialectică naturală… De asemenea există și sezoane alchimice Cosmice, unele din ele fiind cunoscute – în ceea ce privește începutul și sfarșitul lor – prin diverse evenimente astronomice observabile, deseori în relație cu alinierile planetare…”

Pentru mai multe detalii, vezi manuscrisul ONA 'Alchemical Seasons and The Fluxions of Time'.

 

Sindromul hubriati

Sindromul hubriati este acea credinţă plină de hubris al unor Ocultişti care afirmă că noi, fiinţele umane: (1) suntem sau putem fi capabili să controlăm ceea ce este numit propriul nostru Destin individual; (2) şi/sau că noi suntem aleşi/favoriţi şi/sau protejaţi de un Zeu suprem sau de un reprezentant al acelei Fiinţe; şi/sau (3) că suntem suficient de deştepţi sau că putem fi suficient de deştepţi încât să găsim mijloace să controlăm toate forţele naturale, inclusiv Natura şi posibil chiar şi acele forţe de natură Cosmică. Sindromul hubriati poate fi numit unul din cele mai evidente aspecte ale magienilor-pământului, unul din aceste simptome fiind o iubire şi o depindere de tehnologie; alt simptom este o preferinţă pentru abstracţiile cauzale. Aici puteţi găsi o frază tipică, plină de abstracţiuni, care expune tipul de viziune a hubriati: " [O] premiză a Templului este aceea că conştiinţa psihecentrica poate evolua spre propria sa divinitate prin exerciţiul inteligenţei şi Voinţei, un proces de devenire sau de tindere spre devenire ale cărui rădăcini se pot găsi în metoda dialectică expusă de Platon şi de exaltarea conştientă a Voinţei propusă de Nietzsche..." Magienii pământului sunt numiţi astfel deoarece de fapt, dacă nu chiar mereu, ei acceptă în mod deschis, conştient sau nu sau sunt influenţaţi de premizele care se află la baza religiilor Magiene.

Sinistru

Despre sau legat de Tradiţia Întunecată şi astfel, de cele cinci principii fundamentale ale ONA (qv). Deseori folosit drept sinomim pentru Calea Mâinii Stângi.
 

T

Tradiții centrale ale ONA

De asemenea, cunoscute sub numele 'Cele Cinci Principii Centrale ale ONA'.
Principiile de bază pe care se bazează ONA. Acestea sunt: (1) calea actelor practice; (2) calea selecției; (3) calea onoarei de trib (qv); (4) calea sfidării și a opoziției practice față de abstracțiunile Magiene; (5) calea tradiției Rounwytha (qv).

 

V

Vindex

Numele nexionului exoteric prin care puternice energii acauzale sunt manifestate pe Pământ pentru a distruge actualul status quo (Vechiul Eon, manifestat acum în aşa numita Nouă Ordine Mondială) şi a pregăti calea pentru - şi a inaugura începuturile practice - ale Noului Eon. Precum Falcifer (q.v.), Vindex poate fi adus în prezenţă ("manifestat") într-un individ (care poate fi bărbat sau femeie). În acest caz, Vindex este întruparea Legii Noului Eon, care este onoarea de sine [Vezi manuscrisul ONA, "The Law of the New Aeon and Tyrannies End: Anarchy, Magick and the Law of Personal Honour"].

Folosit ca nume exoteric pentru o persoană, Vindex înseamnă "Răzbunătorul" şi deşi este văzut tradiţional (şi semantic - în limba engleză; în limba latină Vindex este substantiv neutru) ca un nume masculin, având forma de feminin anglicizată Vengerisse, Vindex este acum deseori folosit pentru a se referi fie la un bărbat sau la o femeie care este sau care devine nexionul. Vindex este astfel numele dat persoanei (bărbat sau femeie) care, prin fapte concrete, aduce un nou stil de viaţă şi care confruntă şi învinge, prin forţa armelor, acele forţe care reprezintă dezonoarea şi tirania impersonală atât de prezentă în lumea modernă, în special în “Vest”.

Principalul oponent al lui Vindex - atât la nivel concret, cât şi în termenii etosului – este ceea ce numim Magianul. Aliaţii Magienilor sunt hubriati ai Vestului – şi anume, oligarhia vulgară care întreţine hoardele de Homo Hubris ca sclavi salariaţi şi ca 'infanterişti' pentru sistemul lor materialist al industrialismului, capitalismului, colonialismului şi al statelor ne-numinoase, lipsite de legitimitate, pe care hubriati, la începutul secolului 20 (Era Vulgaris), au ajuns să adopte cu entuziasm, până când acest etos magian a ajuns să reprezinte Vestul modern. Iar cei care plătesc taxe, cred, se supun şi se sacrifică pentru acest etos ţin în viaţă întregul sistem Magian.

Esenţa noului stil de viaţă pe care Vindex îl va aduce şi implementa (etosul Vindex) este: (1) calea triburilor şi a clanurilor în locul abstracţiunii statelor-naţiune moderne; şi (2) calea, legea honoarei personale în locul legilor abstracte.

Vrăjitorie

Deseori văzută ca un sinonim al magiei(qv). Vrăjitoria - confirm tradiţiei întunecate, sinistre urmată de ONA - este folosirea, de către un individ, indivizi sau grupuri, a energiei cauzale, fie direct(haos/acauzal) sau prin mijloace precum simbolismul, formele, ritualul, cuvintele, cântul sau alte manifestări similare sau manifestări create prin mijloace cauzale, folosirea sa implicând un scop specific, temporal (cauzal). [Vezi NAOS şi manuscrisul ONA 'An Introduction to Dark Sorcery'.]

W

Wyrd

Aşa cum e folosit de ONA, Wyrd este termenul folosit pentru a descrie forţele (energiile) suprapersonale care pot influenţa oamenii pe parcursul întregii vieţi cauzale şi dincolo de ea. Aceste forţe nu pot fi controlate în nici un fel de non-adepţi, iar adepţii le pot descoperi şi influenţa într-o manieră limitată. Dar numai cei aflaţi la nivelul esoteric al Maestrului (dincolo de Abis) se pot sincroniza întru totul cu acesta. Din punct de vedere exoteric, Wyrdul poate fi înţeles drept sorţile Cosmice ale individului (de remarcat aici e folosirea pluralului, datorită naturii parţial acauzale a Wyrdului), în opoziţie cu simplul Destin (soarta), cauzal/linear al individului, care Destin poate fi descoperit prin mijloacele Ritualului Adeptului Intern.

Z

Zei întunecați

Conform Tradiției Sinistre a ONA, Zeii Întunecați (sau Cei Întunecați) sunt un anumit tip de entități - ființe vii dintr-o anumită specie acauzală care există în tărâmurile acauzale, unele dintre aceste entități fiind manifestate pe Pământ prin diverse nexionuri, în trecutul nostru îndepărtat. [A se vedea, de exemplu, manuscrisul ONA The Mythos of the Dark Gods: Beings of Acausal Darkness.]Ultima actualizare: 10.05.2017