Cântul ezoteric :: Tradiţia Sinistră :: Flacăra Neagră :: Un site dedicat Satanismului Tradiţional

Tradiţia Sinistră

| Auto-iniţiere în Tradiţia Sinistră | Gradele de iniţiere | Sistemul Septenar | Tarotul Sinistru | Jocul Stelelor |

| Physis | Cântul ezoteric | Pelerinajul negru | Glosar de termeni | Corespondenţe septenare |
 
 

Cântul ezoteric

Cântul ezoteric poate fi împărţit (atât cât interesează Tradiţia Întunecată) în două părţi: vibrarea numelor şi incantaţiile 'Sacre' sau cântul magic. Primul tip necesită mai puţină tehnică şi este forma cea mai utilizată în ritual - de exemplu, pentru a crea sau 'atrage' o anumită forţă sau entitate într-o lucrare magică. Al doilea tip necesită mai mult talent muzical şi exerciţiu, întrucât modul şi tempoul sunt foarte importante.

1) Vibrarea

Vibrarea implică faptul că fiecare parte a cuvântului de utilizat este rezonată intens (fie solo, fie ca parte dintr-un text sau cheie) şi asta necesită ca persoana să stea în picioare şi să-şi folosească 'plexul solar' pentru a respira adânc, gura acţionând ca o cavitate rezonantă.
 

Vibraţia trebuie să fie astfel încât să fie resimţită în tot corpul, chiar şi în afară, de către cei din apropiere. O vibraţie nu este un ţipăt sau un strigăt, ci mai degrabă o prelungă concentrare de energie sonică.

De exemplu, pentru a vibra un cuvânt precum 'Satan': Inspiră adânc şi vibrează silaba 'Sa' atât cât durează şi expiraţia (nu mai mult de douăzeci de secunde) încercând să menţii acelaşi nivel de intensitate pe măsură ce expiraţia se sfârşeşte - apoi inhalează repede şi vibrează ' -tan' în timp ce expiri, în aceeaşi manieră ca mai înainte. Prin practică se poate prelungi durata fiecărei părţi. Pentru a obţine 'adâncimea' sau puterea necesară, încearcă să proiectezi sunetul în faţa ta către un punct la cel puţin trei metri depărtare.

Esenţa vibraţiei este controlul sunetului - trebuie să fie cât mai uniformă posibil şi la fel pe toate părţile cuvântului sau frazei. Prin practică, tonul relativ al vibraţiei se poate schimba, totuşi asta nu e la fel de important ca producerea unei vibraţii puternice, încât majoritatea vibrărilor magice necesită mai degrabă putere decât fineţe sau tonalitate. Anumite game muzicale sunt asociate cu anumite tipuri de forţe magice (de exemplu, gama Mi minor este asociată de indulgenţa 'Satanica'), iar experienţa îţi va arăta curând care gamă e mai potrivită forţelor cu care lucrezi.

'Cheile Enochiene' oferă un bun exemplu de vibrare folosită în sens magic - să considerăm de exemplu ce-a de-a Treia Cheie: Micma Goho Piad zir.... 'Micma' este vibrat ca şi 'Mic-' urmat de 'ma', fiecare parte pentru circa douăzeci de secunde. 'Goho' este 'go-' şi 'ho' pentru aceeaşi durată de timp; 'zir' este o singură silabă şi aşa mai departe. Astfel se poate vedea că vibrarea unei chei Enochiene necesită destul de mult efort, iar vibrarea corectă produce în persoana practicantă (în parte datorită acestui lucru) o stare alterată de conştiinţă precum produce şi rezultatele magice, în acelaşi timp influenţându-i şi pe ceilalţi indivizi prezenţi.

Fiecare om posedă ceea ce se poate numi o unică 'signatură vibraţională', sau gamă/timbru la care sunetul produs este cel mai eficient pentru el/ea atât la nivel personal, cât şi la nivel magic, iar această signatură poate şi trebuie descoperită prin practică.

Vocile umane se împart în trei categorii:

1) voci de copii (subțiri și medii)
2) voci de femei: soprano (înalte), mezzosoprano (medii), alto (groase)
3) voci de bărbați: tenor (subțiri), bariton (medii), bas (groase)

Cele trei tipuri de voci formează coruri mixte dar și de voci egale. Cea mai întâlnită voce la femei este cea de soprană, iar la bărbați cea de bariton.

Majoritatea femeilor produc în mod natural vibraţii la un ton relativ mai ridicat decât bărbaţii şi vibraţiile lor pot fi uneori chiar periculoase, în timp ce unii bărbaţi pot produce vibraţii care pot fi foarte enervante pentru unii indivizi.

Cei care doresc să stăpânească arta vibraţiei magice trebuie să practice regulat, mai ales în interiorul unor clădiri rezonante mari, îmbunătăţindu-şi gradual abilitatea de a-şi controla respiraţia şi însăşi puterea sunetului. Folosite în mod corect, vibraţiile scurte pot înfiora oamenii şi-i pot imobiliza pentru câteva secunde. în anumite circumstanţe, o vibraţie puternică poate chiar să ucidă.

2) Incantaţia magică

Cântul sau incantaţia magică este esenţialmente monofonică şi din acest motiv este reprezentată în general (atunci când e notată) în notaţie Gregoriană - distinctă faţă de notaţia cu buline folosită în muzica modernă. Cântul magic este cântat fără acompaniament în unul din cele şapte moduri fundamentale (sau Greceşti) - Ionian, Dorian, Frigian, Lidian, Mixolidian, Eolian, Locrian. Modurile însele sunt reprezentări ale forţelor septenare descrise în Pomul septenar al Vieţii şi a corespondenţelor asociate cu el. Sunt trei moduri principale de a interpreta această incantaţie - de către un cantor solo; de către câteva voci la unison, sau de către doi cantori cântând 'vox principalis' şi 'vox originalis' la o distanţă de o cvartă sau o cvintă perfectă.

Muzica acestui tip de cânt este similară cântecului Gregorian cântat în ritmuri proporţionale, iar textele folosite sunt de regulă invocaţii magice sau chemări.
 


Cântecul magic de acest tip este folosit pentru trei scopuri - în primul rând, ca şi chei către Abis sau pentru a deschide anumite Porţi acauzale (precum, de exemplu, utilizarea lor în ritualul celor Nouă Unghiuri pentru revenirea Zeilor întunecaţi pe Pământ); în al doilea rând, ca mijloc de a produce schimbări magice în lume şi în indivizi, căci anumite incantaţii sunt considerate ca posedând puteri speciale atunci când sunt cântate corect; în al treilea rând, oferă un cadru pe care practicanţii îl pot folosi în lucrări zilnice, pentru a manifesta, prin forme tradiţionale precum Slujba Prometeică, acele aspecte ale acauzalului care au fost numite Physis şi Tao.

Primele două dintre acestea au fost deseori considerate ca aparţinând Căii Mâinii Stângi, întrucât aceasta în general invocă/creează diverse force htonice sau întunecate/negative în planul conştient, în timp ce al treilea tip a fost până acum folosit aproape exclusiv de acei Iniţiaţi care, trecând prin Abis, trăiesc în concordanţă cu înţelepciunea interioară.

Un exemplu al primului din aceste tipuri este dat mai jos - aşa cum e folosit în ritualul pentru revenirea Zeului Întunecat Atazoth pe Pământ: "Nythra Kthunae Atazoth"
 
Istoric actualizări: 29.12.2012 / 18.01.2018